GUÍA SOBRE PROTECCIÓN XURÍDICA E DISCAPACIDADE

  Referencia práctica para profesionais, familias e todo tipo de axentes implicados respecto de cuestións xurídicas relacionadas con persoas con discapacidade, coa súa protección xurídica e as correspondentes medidas de apoio. Aborda temas como a tutela, curadoría, ingresos involuntarios, a capacidade das persoas, competencias dos xulgados, etc. Informa tamén de lexislación de referencia en canto … Segue lendo GUÍA SOBRE PROTECCIÓN XURÍDICA E DISCAPACIDADE
Continue reading…